X XLIX (P. 4.) MIDDELEN VAN VERVOER. Inspecteur van liet voerwezen: G. de Jong. 4°. 2°. 3o. TÜ7 - 5Q IV @S>-C-0-<Q Art. 2. Tegen liet einde der bijeenkomsten zullen de rijtui- 1 gen, waarmede wordt voorgereden aan de voor- en achterdeur van het Gebouw, in file worden geplaatst: a. in het Lange Voorhout langs het Ministerie van Marine; b. in de Hooge Nieuwstraat tusschen het Tournooiveld en het Gebouw. Met deze rijtuigen wordt weggereden in de richting naar den Kneuterdijk. Art. 3. In het Lange Voorhout, aan de overzijde van het Gebouw, zullen, tegen het einde der bijeenkomsten, bovendien rijtuigen mogen worden geplaatst, doch niet anders dan orde lijk en in file, op aanwijzing der politie, werwaarts de bezoekers zich te voet kunnen begeven, om van daar weg te rijden. ’s-Gravenhage, 31 December 1885. De Burgemeester PATIJN. TARIEF der stationneerende Rijtuigen te ’s-Gra- venhagevastgesteld door Burgemeester en Wet houders den 16 Juli 1883. De koetsier is bevoegd vooruitbetaling te vorderen; hij behoeft zich niet verder dan 1 uur gaans of 5 kilo meters buiten de gemeente te verwijderen. Per rit of gebruik van hoogstens 15 minuten: Voor 1 a 2 personen f 0.50. Voor 3 a 5 personen f 0.60. Per rit of gebruik van hoogstens 20 minuten Voor 1 a 2 personen f 0.75. Voor 3 a 5 personen f 1.00. Per uur: Voor 1 a 2 personen f 1.00. Voor 3 a 5 personen f 1.25. Na verloop van het eerste uur wordt ieder ingetreden kwart uur betaald met f 0.25.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 51