f- 1 4». X 1 -<s<a Standplaatsen: - L 5°. De Buitenpleinen der beide Spoorwegstations. Het Tournooiveld bij het Lange Voorhout. Het Buitenhof. De Plaats. De Oranjestraat. De Laan van Meerdervoorthoek Zeestraat. De Hoefkade. Het plein aan de landzijde van het Kuurhuis te Scheveningen. De Duinstraat aldaar. De rijweg langs het strand bij het Hotel Rauch aldaar. De Wassenaarsche straat bij het gebouw «Seinpost» aldaar. Voorts (doch enkel voor ’s nachts van 11 tot 3 uur): de rijweg zuidelijk van het Plein. Als standplaatsen voor veerrijtuigen zijn aangewezen: Het Scheveningsche veerbij het Noordeinde. Het veer aan de Niéuwstraat te Scheveningen. -»-<3@ Voor een rit van een der spoorwegstations naar plaatsen f in Scheveningen, voorbij de R. C. Kerk of de Wittebrug, of omgekeerd: Voor 1 a 2 personen f 1.50. Voor 3 a 5 personen f 1.75. Bagage (geen handbagage) f 0.10 per stuk. Van middernacht tot zonsopgang dubbele prijs. Het tolgeld is voor rekening van den gebruiker van het rijtuig. Het vragen van fooien is verboden. De koetsier is verplicht vóór het afrijden een bulletin af te geven. De koetsier mag geen hoogere prijzen vorderen dan het tarief bepaalt. Hij brengt alle voorwerpen, in de rijtuigen achtergelaten, binnen 24 uren aan het Hoofd-commissariaat van Politie. Hij mag op den bok, naast zich, niet meer dan één persoon toelaten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 52