r 4 LI C. 15 20 f 0.25 - 0.45 - 0.65 - 0.45 - 0.75 - 1.— f 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.35 - 1.25 - 2.25 van 15 minuten 2. Idem, met het terugbezorgen van antwoord 3. Idem, op een afstand van meer dan 15 en minder dan 30 minuten 4. Idem, met het terugbezorgen van antwoord - f 0.15 - 0.15 - 0.50 - 0.75 geheel TARIEF voor Bestellers, Pakjesdragers en Weg- wjjzers, post vattende op de openbare straat binnen de Gemeente. 1. Een BOODSCHAP, met inbegrip van de bezorging van voor werpen niet zwaarder dan 2 kilo’s, binnen den afstand 10 ets. 15 geheel uur rijden halven dag rijden geheelen dag rijden Bokken voor wagens gespannen: Voor een half uur rijden met één kind twee kinderen 3 a 4 één kind twee kinderen 3 a 4 TARIEF voor het gebruik van gezadelde paarden, T gezadelde ezels en van bokken, gespannen voor wagens, te Selieveningen, vastgesteld door Burgemeester en Wethouders. a. Gezadelde paarden: Van het Kurhaus naar de badkoetsen Schcveningen. Voor een half uur rijden geheel uur rijden b. Gezadelde ezels Van het Kurhaus naar de badkoetsen Selieveningen- Voor een half uur rijden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 53