x T T STOOMTRAMDIENSTEN LUI De Naar Delft: van het Huijgensplein af. Naar Loosduinen, Poeldijk,’s G-ravensande, Naald wijk (Westlandsche Stoomtram): van de Lijnbaan af. Voorts van de Rijnspoor Haag en Voorburg. 7.50 3.50 1.50 - 225.— - 105.— - 45.— <3® - 52.50 - 24.50 - 10.50 c’ Naar Scheveningen: 2, nl. één van het Rijnspoorstation af (tot het Kurhaus) en één van het station Hollandsche spoor en de Anna-Paulownastraat af (tot het dorp). een locaaldienst tusschen Den <5© J. C. MEIJS, Secretaris. ©S*-*-o Voor personen, die korter dan een jaar hunne woonplaats binnen de Gemeente hebben of elders wonen: le kl. ƒ10.p. dag, ƒ70.p. week, ƒ300.over 30dagen. 2e 3e 4e Naar Voorburg, Veur, Voorschoten,Leiden, Was senaar (IJselstoomtram): van den Schenkweg af. Commissie van bijstand in het beheer van het Gemeenteziekenhuis te ’s-Gravenhage P. G. EVERS, Voorzitter.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 55