V - - - Lxn f 120 - 115 - 700 - 115 - 120 - 76.50 90 voorst. f 225 - 215 - 1300 - 216 - 230 - 144 Prijzen der Abonnementen. 45 voorst. 12 voorst. 32.50 - 32.50 ƒ3— - 3— - 2— - 3— - 1.75 - 1.25 - 1.25 - 0.75 - 1 - 0.60 - 0.40 - 0.30 - 0.20 - 0.25 - 0.15 De abonneinentslijst is opengesteld af. Men wordt ter voorkoming van abuizen verzocht om abon nementen uitsluitend op te geven aan liet bureau van de ko medie van 10 tot 3 uur, alwaar ook alle verdere inlichtingen worden verstrekt. De dagen der voorstellingen zijn: Maandag, Donderdag en Zaterdag. Het plaatsbureau is open alle dagen van 10 uur tot 3 uur. De administratie behoudt zich het recht voor om bij bui tengewone voorstellingen de prijzen der plaatsen te verhoogen. Prijzen der plaatsen aan ’t Bureau. Premier Rang Stalles Fauteuils de Parquet Baignoires d’avant-scène Baignoires Parterre Balcon Idem place Militaire Second Rang Idem place Militaire Loges des Troisièmes Troisième Rang Idem place Militaire Quatrième Rang Idem place Militaire Carnets Balcon 10 places a 1. Second 10 a - 0.75 32.50 35— 21.50 - van Woensdag 22 Aug. T le Rang, le rij Idem2e Loges Grillées (zes plaatsen) Stalles Baignoires d’avant-scène Fauteuil de Parquet

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 64