T T ƒ19.— - 13.50 I f GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETEN SCHAPPEN. Hoogduitsche Opéra. Abonnement LX1JI voor nemen 67.— - 47.75 40.— - 35.— Directeur: C. von Bongardt. Personeel Eerste dramatische zangeres. Jeugdig dramatische zangeres. Coloratuurzangeres. Eerste soubrette. Tweede soubrette. <3g»-o— Baignoires Parterre Balcon 2e Hang <3© 'e voorplaatsen overige plaatsen Frau Marie Gross. Fraulein Selma Kronold Frau Hermine Bély. Fraulein Helene Simony. Frau Bertha v. Bongardt. Q510- 90 voorst. 45 voorst. 12 voorst. 126 - 90 - 75 - 65 le Rang voorplaatsen id. overige plaatsen Baignoire d’avant-scène voorplaatsen id. overige plaatsen Loge Grillée (6 plaatsen) Stalles Parquet Baignoin id. Parterre Balcon 2e Rang Ook voor I gesteld tot het derdags. de ZONDAGSVOORSTELLINGEN om de 14 dagen tegen verminderde prijzen. Voor 15 voorstellingen 28.— 25.— 28.— 25.— - 160.— - 28.— - 23.75 - 21.50 - 20.— - 13.75 - 13.75 - 10.— het seizoen 1888/89 is weder de gelegenheid open- '■l-van een abonnement alléén voor Don-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 65