J- T KONINKLIJK NEDERLANDSCH TOONEEL. --- LXIV Boven- Diligentia-Concert. 2, 16, 30 Januari; 13, 27 Februari; 13, 27 Maart 1889. Eerste altzangeres. Eerste en tweede altzangeres. Heldentenor. Jeugdig helden- en lyrisch tenor. Lyrisch tenor. Lyrisch tenor en tenor-buffo. Heidenbariton. Lyrisch bariton. Tweede bariton. Eerste bas. Eerste bas en bas-buffo. Hollandsche Opera. Directeur: J. G. de Groot. 8 Januari: 5 Februari; '12 Maart; 2 April 1889. Prijzen der plaatsen aan 't Bureau Balcon f 1.25, Zaal le rang I.Zaal 2e rang f 0.75, Tusschengalerij f' 0.50, Bovengalerij f 0 25. Frau Louise Jaidc Fraulein Oka Lorenz Emil Walther Ludwig Bransch Adolf Peschiér Eduard Bollé. Carl von Bongardt Jacob Manheit Anton Mastorf Conrad Behrens Carl Stierlin Prijzen der plaatsen aan 't Bureau: Balcon 2.49, Zaal f 1.75, Tusschengalerij f 1. galerij 0.50. Abonnementsvoorwaarden voor het Speelseizoen 1888/89. De prijzen van het Abonnement (voor 65 voorstellingen) zijn als volgt: Beschikbaar en met vaste zitplaatsen: QtJ—--

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 66