y Y LXVI Kon. Kabinet van Schilderijen. (Mauritshuis.) Korte Vijverberg 2 9. Geopend gedurende de maanden Oct.Maart van 40—3 ure. Gedurende de overige maanden van 104 ure. Op Zon- en Feestdagen van 1 tot sluitingsuur. Toegang kosteloos. Particulier Kabinet van Schilderijen van wijlen den Heer baron steengracht. Lange Vijverberg 3. Museum van Straf- en Polterwerktuigen. (Gevangenpoort.) Op Werkdagen geopend van 10—4. Op Zon- en Feestdagen van fl4 ure. Museum Meermanno-Westreenianum. Prinsessegracht 30. (Boeken, Handschriften, Platen, Kaarten, Penningen, Munten enz.) Geopend den eersten en derden Donderdag van elke maand van 10—3 uur. Toegangskaarten verkrijgbaar Lange Voorhout 34 of aan het Museum zelf. Kon. Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indië. H e e r e n g r a c h t. De bibliotheken zijn alleen geopend op werkdagen van 124 uur. G-emeente-Museum. Korte V ij v e r b e r g 7. Dagelijks geopend van 103 ure, uitgezonderd Zaterdag. Op Zon- en Feestdagen van 13 ure. Toegang kosteloos.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 68