r x T X LXVII van Voorhout. Plein '1813. Het Huis ten Bosch in het Haagsche Bosch. Fonteinen. op het Binnenhof en op het Bankaplein. Op het Binnenhof voorts de Tréveszaalde Loterij zaal, de Vergaderzalen der 'le en 2e Kamer der Staten- G en era al. Plein. Noordeinde. Buitenhof. Paveljoensgracht. -o— G-roote Koninklijke Bazar van B. Boer Zonen. Zeestraat 82. Panorama International. Prinsessegracht 6ct. Dagelijks geopend van 40'10 uur. Entrée 25 cents. Fainiliekaartjes tegen minderen prijs. Kon. Zool. Botanisch. Genootschap. De jaarlijksche contributie bedraagt voor een gewoon lid 25.voor een lid-aandeelhouder van 2'1.voor zoons van leden (van '1823 jaar) 12.50. (Ballotage). Panorama Mesdag. Zeestraat. Dagelijks geopend van 105 uur. Entrée 49 cent. Kinderen beneden 14 jaar 25 ets. ONS MONUMENTEN: Standbeeld van Willem den Zwijger Ruiterstandbeeld van Standbeeld Koning Willem II Spinoza Gedenkteeken Karel BernardHertog Saksen-Weimar-Eisenach Gedenkteeken herstel Nederlands onafhanke lijkheid

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 69