1 T T INHOUDSOPGAAF. - LXVIII 20 21 22 Postwezen R. K. feestdagen Raad van State. 29 31 51 51 52 50 21 45 59 63 64 54,57 1 20 52 Koloniën (Bestuur in de26 -«-<3© 31 52 20 Indiën (Bestuur in de 26 (Stoomvaartdiensten op Kalender. Koninklijk Huis (Verjaar dagen Kabinet des Konings ■- Maans- en Zonsverduiste ringen Ministeriën Munttafel Opera (Fransche (Duitsche (Hollandsche Bladz. 35 20 22 Rekenkamer (Algemeene) 22 Registratie en Zegel (Kan toren van 35 Rijden en Rijtuigen (Bepa- Rijtuigen (Tarief Bladz. Algemeen Bestuur (Depart. van Algemeene Rekenkamer Burgemeesters der resi dentie sedert 1811 Bureaux der Gemeente Belasting (Gemeente-). 33 (Rijks-). 34 Betaalkantoor (Rijks-). 34 Bestellers enz. (Tarief 51 Bezienswaardigheden 65 Christelijke feestdagen. 20 Departement v. Algemeen Bestuur21 Dihgentiaconcert 64 Feestdagen (Kerkelijke 20 Gemeenteraad30 Gemeentesecretarie en an dere Gemeentebureaux. Gemeente-Ziekenhuis. Israëlitische feestdagen. lingen op 46 -x 49 (Standplaatsen 50 Staten-Generaal22 Successierecht (Kantoor van 35 Stoomtramdiensten 53 Stoomvaartdiensten op In- dië (Tarief 54, 57 Telegraaf41 Tarief Zegel44 Rijtuigen 49 Rijdieren v. Sche- veningen Bestellers enz. Ziekenhuis Passage-prijzen naar en van Indië 54, 57 Tooneel (Koninklijk Ne- derlandsch 64 Tooneel (Zie Opera). Verjaardagen Koninklijk Huis20 Vervoer (Middelen van49 Zons- en Maansverduiste ringen Zegel en Registratie (Kan toren van 35 Zegel (Tarief 44

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 70