DE J^RANS y^DAM J-[aRTOGH; ONDER DE SPREUKEN: Stechwey et Turpin, Sculp. R. Licit van de Dichtlievende Kunstgenootschappen KUNSTLIEFDE SPAART GEEN VLIJT, IN ’SHAAGE, EN STUDIUM SCIENTIARUM GENITRIX, TE ROTTERDAM, H. H. van Drecht Execud. Het Haagsche Kunstgenootschap heeft in dit Jaar een Eerprijs uitgeschreven voor den Dichter van het beste Neder- duitsche vaarsbehelzende Den lof van den Nederlandschen Koophandel. 1776. «Frans Adam de Hartogh leefde op het laatst der 17e en in het begin der 18e eeuw, en was lid van het Haagsch GenootschapKunstliefde spaart geen vlijtin welks wer ken zijn meeste verzen gevonden worden, welke zich niet boven het middelmatige verheffen. Aldus Van der Aa over onzen dichterwiens vers we merkwaardig genoeg vinden om naar de fraaie kopergravureberustende in den Haagschen Atlas van het Gemeente-Museumte doen afdrukken. Wanneer er sprake is van ’s-Gravenhageen het bezingen van dier goede stad haar lof, spant 0. Huygens de kroon, eene kroon welke hij ten volle verdient. In deze materie laten we voor ditmaal eens den 18-eeuwschen dichter, zij het dan ook maar een kunstgenootschapper aan het woord. Den Haag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 72