een Dit wat aangaat den tekst, tot wiens medewerking velen waren uitgenood.igden velen bereidwillig samen werkten. Hartelijk dank aan die allen! Het voorwerk dient om het Jaarboekje aan de 'letter Eene voorrede is haast onnoodig. De titel van dezen Almanak: Haagscli Jaarboekje, drukt voldoende uit wat redactie en uitgever willen. Wij zullen het verleden en het heden laten spreken uit dier goede stad 's-Gravenhage hare geschiedenisjaren achtereen, zoo ten minste de koopers niet, achterwege blijven. Op deze wijze zal dan een serie ontstaan, waarin bouwstoffen zullen worden vergaard voor een nieuwen De Riemer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 7