Den Haag, October 1888. i i zoo uitkomen als redactie en uitgever van het woord te doen beantivoorden. Het moet een vol jaar worden geraadpleegd. Het moet een, legger zijn, waarmede ieder zoo vertrouwd zal raken, dat het niet bezitten een gemis is. Moge het alles het zich droomen!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 8