Il'l ll gr? jsjtr ■EE anneer men de Gevan genpoort s nadert van de zijde van de Plaats, ont waart men boven den ingang een vrij versle ten Wapensteen, voor stellende den Leeuw van Holland. Dat wind en weer, en de tand des tijds, medewerkten aan de vernieling van dezen gedenksteen is niet te verwonderen, wanneer men zijn geboorte akte opzoekt. Hij heeft bereids den eerbiedwaardigen ouderdom van 257 jaar. H)e Wapensteen boVen de Gevangenpoort.” -F,33| G..J. Thicnie. mc

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 93