DOOR Dr. R. KRUL. il p de Haagsche Kermis was jaren geleden heel wat te I zien en te halen, zoowel voor de joelende menigte, doende in overmaat van gezondheid, als voor het amechtige hoopje, zoekende naar heul en troost. In kermis tijd toch had Jan Kap en zijn maat oogluikend vrijheid om in de stad te komen, waarvan in ruime mate gebruik werd gemaakt, vooral door de Wonderdokters, die naar hetoogen- blik snakten der lijdende menschheid hulpe te bieden. Want in den goeden ouden tijd had ieder, geleerd of ongeleerd, een geheimpje op zijn eigen houtje, een middeltje tegen kwalen en gebrekenmet en zonder naamzelfs tegen den dood. Niet dat zij allen bedriegers waren, want zelfs de grootste en beroemdste mannen meenden in heiligen ernst den J"]aag. Bijdrage tot de Geschiedenis der Kwakzalverij, ’t Was eenmaal kermis in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 95