26 zijn middel aan te preêken, het geheimmiddelgezegd arcanum, welks moeder heet area, de kas of geldkist, als zijnde de groote spilwaar het ondermaansche Al om draait. En gijVereeniging tegen de Kwakzalverijgij hebt ten reuzenstrijde u aangegord, want het aantal draaiers met en zonder mom der gezegde spil, ziet, hun getal is legio! Het Oud-Gemeente-Archief bevat uit het krieken der zeventiende eeuw, stellig vóór 1612, het bewijs dat de OliekoopHongaerscheOngaerscheook wel zeer eigenaardig Hongersche dokter genoemden soortgelijke uitnemende man nen, die den stouten voet in der Doctoren schoen steken, onze gemeente met bezoeken vereerden. Het stuk, een copy, is een request zonder jaartal van de Doctoren Schenkels, Schrevels en Wittendel en de Meesters Gangeloff den Otter en [Burgemeester] Quartelaer: «aan den Hove van Holland! vertoonen met reverentie de Medicijns ende Churgijns vanden Hage hoe dat sij remomstranten meer en meer bij dagelijkse Experientie bevinden hoe dat eenige uytheemse Landlopers haar onder de ingesetenen vanden haag Uytgeven voor medi- cyns en Chirurgijns hoovaardiglijk sig vermetende alle siekten en menselyke gebreken te genesen,» enz. De Kermis was in den ouden tijd heel wat anders als thans. Handelaren in goud- en zilverwerk, in laken, in linnen, enz. stalden hun waren ten verkoop uit, en ieder, zoo in- als omwoner, voorzag zich van het noodige, wijl alles lastig, soms bijna onmogelijk te bekomen was. De jaarmarkt werd gehouden de laatste acht dagen vóór en de eerste acht dagen in Mei; maar er bestond nog een andere jaarmarkt in September. De Mei-kermis heette de Hof-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 97