27 Evenals Kercmisse gesleten is tot Kermis, zoo is Bavomisse geslonken tot Bamis. De Riemer begreep dit woord niet; als kamergeleerde was hij vreemdeling in de volkstaal. ‘2) Te Scheveningen viel de Kermis op Pinksteren; zij werd niet ingeluid, wel liepen de jongens den voorafgaanden Saterdag-morgen het dorp af, alles tot schutten en heiningen incluis als luilak be kladdende. doel en beteekenis niet kennende. Luibak, luibuis (Rui ker mis, wijl ze in 1406 is ingesteld «als vrye Jaerraarkt van PaerdenBeesten en andere goederendoor Hertog Willem van Beieren, Grave van Holland; de September- kermis is de Haagsche of' Bamis-kermis en oor spronkelijk de feestdag der inwijding van de Sint-Jacob of Groote Kerk, vallende op Sint-Bavo of 1 October: acht dagen vóór dien gedenkdag begon de jaarmarkt en acht dagen daarna eindigde zijook deze had een paardenmarkt. In den jare 1643 is zij voor goed afgeschaft. Vóór den opstand tegen Spanje werd elke Kermis plechtig door een Mis ingewijd, de Kercmisse, mettertijd de naam van die markt-zelve geworden, en ook in- en na acht dagen uitgeluid; nog vóór een veertigtal jaren had het inluiden plaats van de overledene Kermis, en wel op Vrijdag vóór den eersten Meizondag. Die eerste Zondag werd de eerste Maandag en toen tweede dito. Dit nu geschiedde om het spreekwoord gestand te doen, dat uitstel afstel wordt. Voor de Haagsche straatjeugd was die Vrijdag een vrije dag. Zij trapte dien morgen dauw, dat is «met het krieken van den dag» verzamelde zij zich in groepjes, die gewapend met een stuk wit-krijt de stad afliepen en op alle deuren en vensterluiken luilak krabbelden als protest tegen het lange slapen op dezen gewichtigen dag. 2) Het vereenigings-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 98