ZAAK- en NAAMREGISTER ALPHABETISCH HAAGSCH JAARBOEKJE over de jaren 1889 1899 Mededeelingen over 1900 Mejuffrouw H. J. J. M. VAN DIEPEN. op de Bijdragen en OP HET EN BEWERKT DOOR ’s Gravenhage MOUTON Co. 1901.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 2