2 4 1': T) •n v jj •n van Holland”, naar Rembrandt. 81. 1890. van het Hoogheemraadschap). Afbeelding Delfland (Kaart 16. 1889. Eedaflegging door Prins Willem III als Stad houder, in de vergaderzaal der Staten-Generaal. 115. 1899. Eerebogen, opgericht bij de wederkomst van Prins Willem V in den Haag. 163. 1899. Feestelijkheden te Honsholredijk bij de overdracht van het kasteel aan Prins Willem V. 849. 1899. Gebouw der Assurantie-Maatschappij tegen brand schade „de Nederlanden”. 228. 1898. Gedeelte van het trappenhuis in het gebouw der Assurantie-Maatschappij tegen brandschade „de Nederlanden”. 230. 1898. Gevangenpoort. 22. 1889. Göthe-Schiller-Archief te Weimar. 341. 1899. Hofwijek. 160 en 172. 1897. Hofzaal vóór de restauratie (anno 1860). 64. 1894. Hofzaal Z.zijde (anno 1686), 32. 1894. Huis ten Bosch (achterzijde). 80. 1899. (voorzijde). 354. 1899. Huis ter Horst. 346. 348. 1897. Huis „Nieuwburg”. 72. 1896. Huygens-huis op het Plein. 144. 1897. Intocht van Koning Willem III te ’s-Gravenhage (9 Febr. 1861). 297. 1899. Jachthuis van de Graven een teekening van St. Jacobskerk omstreeks 1775,N.O.zijde. 150.1900. Z.zijde. 160. 1900. Gezicht in het koor omstreeks 1810. 154. 1900. Zuidwestelijk inzicht. 162. 1900.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 4