20 doen, baar van gestel en liet zich gemakkelijk overhalen om het schuimende vocht te gebruiken. Hij was dan ook weldra, niettegenstaande zijn hoogen leeftijd in hartstochtelijkheid de jongste van de aanwezigenen ten laatste opstaandeen den in een teug geledigden tinnen bierkroes op tafel neder- slaande, met een kracht, waardoor de bodem ter zijde uit week, het oor zich kromde en het lid rinkinkte en klep perde riep hij «Bylo, laten wij het werk haastelijk verrichten. Wij willen het zegel van onzen ambachte verbrekeneen uitgang en ons los maken van alle, statuten en ordonnanciën. Op, ter Sint Jacobskerke Allen zijn opgestaan, en verlaten de taveerne. Geerte ziet niet zonder eenige onrust naar de tien door den drank verhitte en opgewonden mannen, van wie enkele niet heel vast op de beenen staan, en bij wie zij zoo gaarne Andries Sassebout, den slanken jonkman, had gemist. De waard ziet met -welgevallen naar de leiwaarop menig streepje getuigt van den dorst, dien hij heeft moeten laven. Niettemin was hij blijde, bij het vrij late avonduur, dat zijn herberg werd verlaten, en merkt enkel aan Geerte op, dat. deze mannen niet veel goeds in den zin schenen te hebben en dom waren zich tegen den Magistraat te verzetten, daar het kwaad vechten was tegen de edelen. Wij volgen het tiental. Het Zuideinde is bij het heldere maanlicht, op den hard bevrozen grond, spoedig afgelegd, en de Hoochstraat dóorloopen. Op de Warmoesmarkt aange komen houdt men een pooze stand. Wat- te doen? Jan Jacobsen wil dadelijk kerkwaarts. Ewout Hugensz is van eene tegenovergestelde meening.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 103