21 Hij heeft het grootst aantal bierkroezen geledigd, waardoor zijne schreden het minst vast zijn, en zijn tong zwaar is geworden. Naar meer verlangende, en betoogende, dat, bij geweld gereedschappen noodig zijn, stelt hij voor de Torenstraat in te gaan en in de Dronkemansbuurt of Korte Hooohstraat bij Kolijn Pietersen den smid een moker te halen, om de ijzeren kist open te breken, waarin het zegel werd bewaard. Hij meende, dat Kolijn nog wel wakker zou zijn, en de smidse in vollen gang, omdat hij het ijzeren hek smeedde, dat voor de trap van het dorpshuis moest worden gesteld. Het plan vond bij allen toejuiching, vooral bij Ewout Hugensz zelven, die wist dat dicht bij den smid nog een lekkere dronk te verkrijgen is in de taveerne, waar Sinte Jacob uithangt. Een plan beramen en een plan uitvoeren zijn twee. Geen half uur later of in het schip der St. Jacobskerke, dichtbij het kleine altaar, vinden we de tien mannen terug. Tegen het verzet van den koster indie deze woeste mannen vreest en slechts lijdelijken weerstand biedt, wordt de ijzeren kist te voorschijn gehaald om te worden geopend. Nu deinzen enkelen terug. Het waslicht, dat op ’t altaar brandt bij de moedermaagd en een bleek licht door de gewelven der kerk werptgeeft daar aan iets spookachtigs. Zij die te voren de moedigsten waren zijn nu de vreesachtigsten. Het grooten gesneden kruishout, waaraan de Christus is genageld, doet de besten hunner voor een oogenblik tot nadenken komen. Zij buigen een knie en maken het teeken. Onder hen is Jan Jacobsen. Daar staan zij nu, de reuzen!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 104