27 kwaadheid, bij maniere van conspiratie op den zei ven nacht gestreken uytter Haghe en hebben eenen uitgang gemaakt, zonder eenige deugdelijke of rechtveerdige redenen te hebben, want hun altijd gepresenteerd en geboden is, goed recht en justitie te laten geschieden op hunne gebreken, die zij onderling gehad mogen hebben, zonder dat hun recht ge weigerd is. Hier haalde de aflezer even adem en zette de voor lezing voort, die eerst toen weder belangstelling begon te wekken, toen de namen der oproerlingen met vollen nadruk werden uitgesproken. Zoo waren dan nu de tien mannendie wij in Aelbrecht Gillis’ taveerneHet rustend Weefgetouw hebben zien ver gaderen om te conspireeren, en die wij in de St. Jacobs- kerke hebben gevolgd, om hun daad van geweld bij te wonen, voor eeuwig geschandvlekt, ten aanzien en ten aan- hoore van het geheele dorp van den Haghevan Haagambacht en Scheveningenwant ook vele buren van die nabijgelegen plaatsen bevonden zich onder de aandachtige hoorders. Bij den naam van Jan Jacobsen, en bij dien van zijn oudsten zoon ging een dof gemompel onder de menigte op, waarin afkeuring en protest lag opgesloten. Jan Jacobsen was bij oud en jong bekend. Hij, de man, die altijd een voorbeeld was geweest van rustige werkzaam heid en dienstvaardigen eerbied voor zijne meerderen, was tot misdadiger gestempeld Hij moest over zijn grijze haren, welke hij tot heden zonder schandvlek had gedrageneen storm van wee zien opgaan. Hijde kloeke burgerdie hoewel dienstbaarvrank en vrij het hoofd kon opsteken moest een vernederende straf ondergaandes te vernederender

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 110