I Schrijf toch niet ’s-jjage DOOK J. VERDAM. Iets over dat misbruik en over de vermoedeli/ke afleiding van den plaatsnaam Scheveningen Den Heer A. J. Servaas van Rooyen, en kort antwoord op uwe vragen moge u voldoende zijn. Gij moogt er liet gebruik van maken, dat u wenschelijk zal voorkomen. De schrijfwijze 's-Hage is even belachelijk als 's-Bosch voor 's-Hertogeriboscli's-Berg voor ’s-Heerenberg's-AIoer vo’or s-Gravenmoer's-Deel voor ‘s-Gravendeel. Zoo zou den dan ook familienamen als 's- Gravesande, Schravendijk Dit antwoordwaarvoor ik den Heer V. mijn hartelijken dank betuig', meende ik te mogen uitlokken, daar het gebruik van het gebrekkige «’s-Hage» meer en meer toeneemt. Ik hoop dat het onbetwistbaar gezag van den Hoogleeraar V. daaraan nu voorgoed een einde zal maken. Red.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 128