4G ruim honderdjarige Vermoord. Een «Den 16 dito [December 1745] begraaven in het tweede Graft van den twaalfden regel in het Noordpand van het Choor wyle Vrouwe Susanna Huguetan, synde 102 [jaar] ouden is elendig vermoord in haar huis in het voorhout. (Ontleend aan een begravenisboekje van de Groote Kerk.) R. (Winkler, Familienamen 508) mogen worden verkort tot 's-Sande, en 's-Dijk! Welk een welluidende woorden ont staan op deze wijze! Schevelingen is de oudere vorm. Van deze moet men dus uit gaan voor eene verklaring. Ik heb slechts eene gissing aangaande de afleiding, doch die vraagt gij ooken in elk geval eene waar schijnlijke. Komt ook de schrijfwijze Scheverlingen voor, dan zou de gissing worden tot zekerheid. Ik houd het woord voor een 3den nv. mv. op en ter plaatsbepaling (vgl. plaatsen op -bergen-huizen-buren) van een znw., dat kiezelsteen, kiezelzand beteekent. Kil. scheversteen j. schalie, en scheversteen j. (sieambj silex. Het is het hd. schie fer (zie Kluge, Etym. Wdb. 300). Van dit schever kan een verkleinw. scheveling (Scheverling) komen, zooals van kiezel komt kiezeling. Schevelingen beteekent dan in het fijne of kleine kiezelzand, bij uitbr. in het fijne zand, in het duinzand.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 129