o V et r d B i dI o o DOOR Dr. R KRUL. i Schrijfjeukte, een der vele ziekteverschijnselen van den vlKj Grootheidswaan, woedt sinds menschengeheugenis in ons gezegend vaderlandjeen breidt zichals aanste kende ziektenaar alle kasten uit. Het gehalte van het geschrevene wordt dagelijks wateriger, daar volgens de wet van Descartes de som der krachten in de natuur van eeuwigheid dezelfde blijft. Het jammerlijke gevolg van dien zondvloed van geschriften is, dat bijna niemand kan lezen, al zegt de Statistiekdat het letterwijze publiek jaarlijks vermeerdert. Tegen de dommekracht der cijfers valt niet te ïedeneeren: edoch, kunnen en kennen zijn twee. De lijder aan schrijfjeukte moet de pen opnemen, met onweêrstaanbaren drang regel aan regel op het papier krab belen en rusteloos doorschrijven, tot de vingers, door kramp bevangen, tot werkstaking dwingen. Dan is hij tijdelijk on- 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 132