50 genaakbaar voor vrouw en kroost, dan steent en kreunt hij als een diep rampzalige. Overvalt hem in schijnbaar gezonde dagen een lastige bui dan, als specifiek geneesmiddel, goochelt vrouwlief hem een pen tusschen de vingerenen haar loon is een traaneen zucht en een lach. Onuitstaanbaar is de ongelukkige, als hij een onderwerp ontbeert. Honderdmaal wordt de pen gedoopt, om honderd maal te verdrogen. Het vlot niet. Pak het oogenblik sist Mefisto. De bekoring is onweerstaanbaar; hij hapt als het vischje in het aas, en draaft lustig van stal. Al schrij vende werkt de sukkel zich vast, en werpt eindelijk doodmoede de pen neder. Het stuk heet af, heeft al vast een slot en misschien een (eene?) val.Ai! gedenkt den letterknecht, dat gij dien huldiget, want zijner is de kennisse der ge slachten. Ons land was eenmaal het blauwboekjesland bij uitnemende heid. Er kon niets gebeuren, of het regende paskwillen, libellen, spotschriften; spot-, hekel- en schimpdichten, en de stekeligste waren zeer gewild. In onze dagen zijn de stortregens buien geworden, wijl dag-, week-en maandbladen allemaal nieuwspapieren; hun reuzekolommen als worst (een niet te bepalen mengsel) volstoppen met «Ingezonden stukken en Correspondentie»-artikelenal of niet onderteekend. Dit nu is niet de schuld van de lijdelijke pers, de betwiste Haarlemmer Koningin der Aarde, maar van het nusselende (knutselende) publiekvan alle eeuwigheid tuk op schandaal. Zweeft de aangehaalde Wet van Descartes, volgens Men, in de lucht, de Valwetten van Newton rusten op heipalen. Alles daalt van boven naar onderen, is niet enkel waar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 133