52 1) Zie Bijlagen I, II en III. «Sta op dit point, Baldus gezegd Justitie 'voor sy veele, en houden «Praetjens, praetjens! kerm zoo niet over een Eed, want ge had’er straks andere ge- «men mag ook bij Galemus uitvalt het doen van dachten over. (Baldus betoogde toen: leevende sweeren»), amice, het isje om den Eed niet,maer om dat die Eed jou sou verhinderen in het geld trekken, ook heb ik voor jaer en dag, wel hooren seggen, dat de Senatus supremus (het Hof van Holland), niet in het sin had, dien Eed te doen observeren.» Dit Reglement, door het Hof den 15 Februari 1G92 gerenoveerd, een oud paardje uit den stal van 1659, vervat in 59 artikelen, was een doode letter gebleven. Immers de Pleitbezorger had jaarlijks 20 a 25 mille noodigen dus moesten er heel wat. ganzen geplukt worden. 12 mille was maar een peule- schilletje. Wordt zoo even van den Eed gesproken, ook de werk staking is aan de orde. De beste, grootste en oudste Advo caten «sweeren na andere steden (te sullen) trekken.» Rechters, advocaten, doctoren predikanten krijgen ieder hun beurt; de solliciteurs zijn «onweetende Bokken en Vo- leurs»; het Hof is «den raed van schaepen», e. z. m. Advocaten hadden in hun Consideratiën en Grieven blz. 8 dat het respect, en aensien van de hoven van een groot gedeelte, daer in is gelegen, dat fraije Advocaten hebben, dewelke haer eerlijk Galenus voegt Baldus toe welke haer eerlijk houden, wat stil». Baldus: «- ik seg, eerlijk houden, Grover kan het niet gezegd worden, en is tevens een staaltje van den aard en het karakter van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 135