54 rechtspraak in het Dorpshuis, sinds 1400 op het Stadhuis.. Hun rakkers (dit was de policie) beveiligden Haag-ambacht, waar ran reeds sprake is in 1291, d. i. den Haag (behalve 's Graven grond)Heke(Eike)duinenhalf Loosduinen en Schevelinge. ’s Graven grond besloeg: Binnenhof, Buiten hof, Plaats, Tornoyveld (nu Kneuterdijk), Voorhout, Vijver berg Pleinoude (lange) PotenHofstraat en Singel. De bewoners in dien omkring vielen onder het bereikden ban van de Graven of hun Raad, het latere Hof van Holland (dit was de justicie). Evenzoo richtten zij alle denkbare edelen, suppoosten en hofbeambten, en spraken vonnis over moord, brand, lijkschennis, munt- en briefvervalschingbosch- roof en oproer. Anno 1584 zou de Graaflijkheid van Holland door de Steden (tegenstemden Amsterdam en Gouda) opge dragen zijn geworden aan Willem T, wat door zijn verschei den, 10 Juli 1584, werd verhinderd. Bij gevolg bleef sedert Sinte-Anne 1581 de Souvereiniteit aan de Staten van Holland, en is het Hof Hollands hoogste Vierschaar. Wij hadden dan ook het voorrecht over twee galgevelden te be schikken; dat van den Hove lag aan de Lack, bij de eerste heul (brug) rechts van den Rijswijker weg; dat van Haag-am- bacht halfweg Schevelinge in het duin vlak achter Promenade thans bebouwd met twee «villatjes.» Op die plek werden in 1860 een menigte menschenbeenderen opgegraven, die ik zag en schatte een zestal mannen of vrouwen te hebben geschraagd. Tot 1582, toen de Hooge Raad is ingesteld, was het Hof het hoogste rechtscollege. Toen schrijver en uitgever bekend waren gewordenliet, het Hof beiden den 9 April in arrest nemen. Bidloo, waar schijnlijk gewaarschuwd, was of hield zich ziekde Resolutie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 137