69 Laat hem Bidloo ontleden, Adviseerden de Steden. Met een uitstapje naar Amsterdam wordt de trouwe Lezer beloond. Op Donderdagh den 10 January 1686. Zal men. op de Schouivburgh vertoonen Hoe Midas Bidloo eerst voor Roffiaen begon Voor schelmGodts lasteraer en dobbelaer te spelen Door wat practyken Jan 1) de kost te voren won, Dit alles zal men zien vertoonen in drie Deelen. Met de Klucht van de Doodtgraver op het Kathuysers Kerkhof. Beyde uyt het Kunstgenootschap Latet quoque utilitas. Nooit voor dezen vertoont. Met de klok vier uur en op het Tooneel. In genoemd jaar waren Pachters van ’t Schouwburg Jan Pluimer, Pieter de la Croeix, Govert Bidlo». De laatste schreef voor het tooneel «Pasquillen vuyl en snood», en ook een treurspel «Karei Erfprins van Spanje», dat nog al in den smaak viel Bij ’t Graauw, ’t welk ’t minste weet van reden. De Raadpensionaris Eagel had den 9 Januari 1684 een boekje uitgegeven onder den naarn van Philalethes (zooals hij daarna levenslang genoemd is), tegen de He er en van Amsterdam. Hij had het zwaar te verantwoorden, en ook onze toen nog Staatsgezinde Govard trok van leer: D [Jan Pluimer.] De aangehaalde rijmen zijn meerendeels over genomen uit de Nederduitse en Latijnse KeurdigtenTe Rotter dam, By Pieter van der Goes, 1710 8°. Met negen Vervolgen, van 171734, en een tiende zonder jaartal. (Kon. Bibl. Poet. 1563, in vijf banden. Band 4 bevat tweemaal het achtste vervolg met verschillenden inhoud.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 152