71 III. Biz. 52. Verklaring van namen, enz. Kantteekeningen in het ex. met kleine letter der Koninklijke Bibliotheek. Daniea Nummarius, geltsack. Arm ini us Lanicutis Albus, Pieter Schaep. Aemonides bafutonos, Emons, [Roomsch.j Adolphus Contractus, Breur. Pub. Acrimonius Voetianus, Suerendonck, [Cal vinist en Voetiaan.] voegt hey’r by, Daer is door my gejudicieert, en getaxeert, dat mij competeert, soo veel als ik heb geposeert, naemelijk, al datje hebt. (Galenus, de bekende Geneesheer Klaudios Galenos). II. Blz. 52. Gespeceficeerde Doctoren-, Apothequers- en Chirurgijns-rekening. gevisiteert, geconsuleertgeordineertgepurgeertgetisani- seert geapoxeniateertgeclisteerd, gephlebotomeertgecau- teriseerten diergelijkeen dat honderde maelen geitereert, en gereitereerten dat more solito gepriseert, maekt in de optelling ook al een braeve som. Noch zwijg ik van de leverantie der medicamenten, en by zonder van de se crete medicamenten, die de Doctoren verkoopen. (Baldus, Pietro Baldephi, studeerde eerst in de Geneeskunde en later in de Hechten, waarin hij Hoogleeraar werd. Hij overleed te Pavia den 20 April 1400). Daer zet ik de secreete instrumenten, en schriftuuren van de Advocaeten weer tegenwisten de Cliëntenen patiënten, hoe weinig datz’er aen hadden, wat zouwen we staen kijken Confrater. (Galenus.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 154