72 Poluphilus junior, A. Buyste Amsterdam. EldersAbuis. van de Misoganiitische secte d. i. huwelijks(vrouwen)hater. Sulpitius ogius (elders ogygius) Cura, van Sorgen. Eabullus gelasinus lunaticus, Snewens, [non habet fmm. ontrent het voor- en najaar, d. i. heeft aan vallen van waanzin.] Deze zijn de acht «commissarien, ofte Plenipotentiarii» der advocaten, die als Scriba hebben Quintus Simonidus Nugas, Limburgh of Limborg [ezels] Nestor Upuparius, Hop. Claudius Bufonius Pisc., de Hertogh ofdeHertoch. Stellicanipius, Sterrefelt of Sterrevelt [Ary]. Euglottus Lanicutis, Reynier Schaep. Ducopratus. Hertighvelt. Valentius, Valentins. Heliantropos, Sonneman. Caussidicus, een advocaet. homo tressis, een slechten bloet. E u b u 1 u s o v i n u s n i g e rswarte Schaep [Calvinist.] Amator sanctus, St Aman. Troilus, Troyen junior. Doerios, Ten holte. Pentadomus, Vijffhuysen, en Sijn Halsvriend, Raecx. Borsten. Borst van Waveren. warkoppen, Warbol vanden Briel. Stryers, Strijen. Politique Militairen, Obdam. een M i n i s t e rdie nu de Pere et fils syn ampt bekleet Beaumont [Symon van]

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 155