73 I. D. F. Alphenus alhier, bekend vaersen-fabrikant in het laatst der 17 eeuw, is misschien van dezelfde familie. als de Maes, vander Maes van averode. Chutrorchos, Kerckhoven [advocaat; was reeds over leden.] Marcolphus Phusignatus, (C)oenen. Adolesches, (R)uyschdie over al koenen stout durft spreeken. [oxyrrhodinimei rosatum of rozenhonig.] [Alfenus «van een Schoenmaker een darissimus Advocatus geworden.»] Schouten en Baljouwen Die grijpen als Wouwen. De familie Van Wouw was in de 16 en 17 eeuw bekend om haar liefde voor den mammon en om haar barning voor de welda digheid. Bartholomeus stichtte in 1649evenals zijn zuster Cornelia in 1647, een hofje; dat van den Ridder bestond uit twee huisjes en werd reeds in 1733 aan de Lutheranen verkocht; dat van Cornelia uit zestien woningen, bestemd voor oude vrijsters en dito vrouwen. Beide worden gevonden op de Lange Beestenmarkt. Op het Gemeente-museum zit Cornelia deftig vóór haar hofje te schrijvenzie schilderij nr 71, blz. 26 van den uitnemend bewerkten Catalogus der Schilderijen door den Directeur den Heer A. J. Ser vaas v. Rooyen. IV. Blz. 55. Burgemeesteren van den Haag geven den 9 Maart 1708 vergunning aan den boekverkooper Meindert Uytwerf en aan Anthonie Pauw, om gezamentlijk drie maal ’s weeks te drukken een in de nederduydze tale ordinaris courante van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 156