80 R. collatiorp R. Zie den eersten jaargang van dit jaarboekje bl. 23. tenschap verdweenen isen van het wezentlijke daarvan hem per eerste post te informeren. Waarop gedelibereerd zijnde, is goed gevonden aan den voorn. J. M. Vogel te rescriberen, dat de Heer Bilderdyk zedert den jare 1795 van hier vertrokken zijndewel is waar gedurende het verblijf van Zijne Majesteit den Koning alhier in den Haag eenige maanden op kamers gewoond heeft en vervolgens wederom vertrokken is, doch dat er niets omtrent de nalatenschap, waarvan in zijn brief gewag gemaakt wierdt, alhier bekend was. Den Haag. Een 30 April 1791 werd door eene dame uit den deftigen stand een collation gegeven, voor 28 personen volgens or donnantie gereed gemaakt. Er werd bij geleverd: «28 Elesse beste roode Wijn3 Flesse beste Rinse Wijn en met Kamerhuur, Ligt, Thee, Koffy, Banket, 12 Spel kaarte, 2 boele (bowl’s) Punsch en f 3.voor de Bellesiere,» be liep de rekening 164.30. Den Haag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 163