102 Het plan en de teekening voor deze gebouwen werden aan vankelijk geleverd door den architect Tetar van Elven te Amsterdam, die waarschijnlijk, rekening houdende met den drassigen bodem van de Hoofdstad, de fundeering op de Zandplaat, dus ongeveer 3 el beneden en beganen grond, heeft aangelegd. De bouw dezer fundeering die apart is aan besteed, 20 Oct. 1851, heeft dan ook f 14788.gekost en werd aangenomen door de Heeren van Zanten van Essen en Q. Wennekers. Zoo de uitvoering, wat wij vertrouwen, conform de plannen is uitgevoerd, hebben wij dus zeker een gebouw dat op zeer solieden grondslag rust. Omtrent de verdere uitvoering van den bouw ontstonden moeielijkheden met den Amsterdamschen architect en werden met hem alle verdere onderhandelingen afgebroken. Gelukkig vond men den architect A. Roodenburg bereid op de bestaande fundeering een gebouw te ontwerpen, dat op den 22 Oct. 1852 kon worden aanbesteed, en dat door de Heeren B. Ver hoef, P. Smit en Zoon en L. G. Dolmans voor de som van 66950.werd aangenomen en tot aller voldoening voltooid. Het gesticht waarvan de eerste aanbesteding in 1851 plaats hadkon eerst in 1855 in gebruik worden genomenwelk feit eene belangrijke verbetering in de verpleging der oude lieden bracht. Nog heden ten dage worden 89 mannen en 116 vrouwen daarin liefderijk verpleegd. De Regenten onder wier bestuur deze bouw waarbij men met zooveel tegenspoed te worstelen had, werd gesticht, zijn de HeerenA. P. van Luunen, Mr. J. F. A. Leesberg, W. G. G. v. d. Bergh, B. Quant, F. A. T. Weve J. F. CuijpersE. B. Baron Wittert v. Hoogland, F. N. de Charro, M. Watterreus.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 186