cS SeO9SSE\SS\SS>SS3S ES\SS'S59S2SSE\SG\9S'SS'SSES’d [eer Van CRrin de Oude Molstraat No. 25 alhier, bevindt zich een <i<T gebouw boven welks ingang, een steen is gemetseld, VS") waarop het volgende te lezen staat. Oude Mannenhuis. Het letste mannlijk oir van ’t Huis van Beijeren Schagen Voedt hier den Ouden Stok op Hertog Aelbrechts spoor. De Faem mag kort, met schrik van oorlogsdaan getuigen, Hier juicht de Nooddruft zelf van blijdschap alle dagen In Jacobs Frederiks lof, de volgende eeuwen door. Genoemde Jacob Fredorik van BeierenHeer van Heenvliet •overleed in 1724 en had bij testamentaire beschikking, dd. 29 Juni 1721 bepaald dat zijn vermogen na den dood zijner vrouw zou worden aangewend tot oprichting van een Gast huis waarin 24 of 30 oude mannen voor de helft burgers en suppoosten van den Hove, behoorende tot de Hervormde Gemeente, zouden worden «gehuijst ende gealimenteerd». Hij had voorts bepaald dat dit huis zoodanig moest worden le)e stichting Van deq

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 188