108 Lfuch|tballoq iq H)en I |j)e eerste [aag. K. Den Haag 3 Novem ber 1783. «Eindelyk begint de Liefhebbery van den Lugtbal der Heeren de Montgolfier tot ons ook over te slaan! Bereids werkt men hier aan een Lugt bal, welke (zegt men) 25 voeten Breedte en Hoogte hebben zal; zyne Doorl. Hoogh. en an dere voornaame Lieden (voegt men’er by) zul len tot de Onkosten van deezen Lugtbal contri- bueeren. Blijkens het prentje no. 84, voorkomende in PortefXIX van den Histor. Topogr. Atlas van den Haag, werd de ballon opgelaten op 11 Decem ber in den tuin van het Oude Hof. Vervaardiger was de Heer Diller, Natuur- en Werktuigkundige in den Haag. De proef slaagde slechts ten deele. Den Haag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 192