Minke van Baadjes. 119 Ik stae te book as Baadjes man, om mit Freeke van Sjillere te spreken. De wurrelddas êl Scheeveling mot je weten, ken men op un prik. In de léste op nt Stad-us staen me waere naem en van; maar as j op Scheeveling nae me vraegt, dan elp j ien klên kind terecht. Me vrouw iet Baadje, op zen Latênsch Barbaraop zen Fransch Barbedaerom is ze niet barbaers, maar fên-beschaefdop lange nae niet bars, maar bepaeld meegaende. Êl mOi is ze (n)ok; maar gien gek-êd maeken, men-êrtje, want reken der op, da ze barbes ét [datbenne der tien geboden.] Me naem is un verklêning van Dominions; onze Domenêr zét, dat dat zoveul is as Êrtje; maar as echte Scheevelinger bug ik voor me vrouw en ben der onderdaenig, want z ét er slag van der «Minnekisje- dan” faire la barbe: der man (verstae me goed, ér, wat k zegge wul: man is zóveul as alleman) der man te staen; non, dat weet d êle wurreld, en daerom iet k, bütegemien gelukkig man en vaeder, nae me wêf, mén Baadje; un téken m êge zelvers mit tros barbaarsch. maar fijn-beschaafdook niet barsch, maar in- lieftallig. Zij is heel mooi; maar begin geen gekheid, mijn heer, want dan zoudt gij ondervinden, dat zij barbes heeft. Mijn naam is een verkorting van Dominions, volgens onze Dominé beteekent dit zooveel als Heertje; maar als rechtge aard Scheevelinger ben ik mijner vrouw onderdanig, die den slag heeft haar Minnekisje-danfaire la barbe, wat iedereen weeten daarom mijin-gelukkige echtgenoot en vader, naar moeder de vrouw noemt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 203