104 107 108 111 120 109 110 II Bl. 81 83 Het Jachthuis der Graven van Holland. Eme teekening van Rembrandt met twee aanteeke- ningen van W. K. Mandemaker en den Secre taris der gemeente I. F. Burnier De stichtingen der R. C. Armen-administratie ontleend aan eene redevoering van wijlen Mr. E. G. P. Gertsen, en aan de aanteekeningen van F. P. J. Quant Mr. A. E. H. Goekoop, De stichting van den Heer van Heenvliet Visitekaartjes De eerste Luchtballon in Den Haag Twee Schepenen gelyk aan drie of vier leden van de Vroedschap Zilveren degen Minke van Baadjes Un praetje over Scheeveling van vrooger. Kal-üs, Bregge, Triool, un Lad- derdracht Boer Gijs bij de Montagne Busse te Scheveningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 207