Horlogies), Pendules, Regulateurs, Klokken, Wekkers, enz. Ruime keuze. Firma W. J. VAN HOOGSTRATEN, Hofleverancier van Z. M den Honing. BOEK-, PAPIER- EK KUKSTHAKDEL- Koordeinde 98. Piet Heinstraat 31- SPECIALITEIT IN Gewone-, Luxe-, en Fantasie Postpapieren en Couverten. ihuwlnben. gemtmJjthiju ©ijtaduiftnu MAGAZIJN NICKEL ÏÏEEREN- EN DAIES-REMONTOIRS, van af f 6.50. Teleplioonnummer 141. T e I e p li o o n n u 111 m e r 148. Algemeens Advertentiebureaux. VAN GROOTE SORTEERING IN ECHTE NICKEL OXIDE EN OR TALMI HORLOGE KETTINGEN. Lage prijzen. Speciaal Atelier voor Reparation aan alle soorten van Uurwerken, Speeldoozen, enz. 2 jaar Garantie. .1. M. J. VERKERK, Horloger, VOS IN ’T TUINSTRAAT, tegenover het Hotel des Indes.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 208