DE HAAGSCHE BROODFABRIEK Hollandsclio, talie en Diiitsclio Bmtorta, W. VAN DER PUTTEN. SAUCIJZENBROODJES, Bolussen en andere delicatessen. G-eldersch Mikbrood, Duitscli Mikbrood, Haverbrood. Geldersch Mikbrood met rozijnen. SPECIALITEIT MN WEENER EN PARIJZEN BROOD. Alles prima qualiteit. Directeur; Ueschuit, Concurreerende prijzen. FIJN EN BF(OS. BILDERDIJKSTRAAT 95. TELEPHOON No. 118. -b 4- ALLE SOORTEN VAN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 209