Aanleggen en oiiderlwiiileii van Tom en Serres. G. DRIEHUIS, VAN ES Co., HOFSPUI 36 BOUQUETTEN, KRANSEN, Tafelmiddenstukken, Mandjes, IN ALLE GROOTTEN EN SOORTEN. Javaiaan 163. Mauritskade 22a. r Q 0 Ki O <1 belasten zich met de uitvoering van Effectenorders. zonder korting of provisie. Fourneeren Reiswissels en Credietbrieven. bö d - Verzilveren coupons tot de hoogste noteeringen, H Koopen en verkoopen wissels en vreemd geld. C Verspreiden financieele circulaires, bevattende Q wenken en opmerkingen over diverse fondsen en pp d noteering van coupons. Deze circulaires worden d op aanvraag franco toegezonden. O Agentschap van de Compagnie d'Assurances Générales sur la vie des homines, Opgericht te Parijs 18'19, 1 IJ’ P llllül IVVllJiUg UI U1U.V101V, I - - - p» Waarborgfonds ruim fr. 371,000,000.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 212