SM-, [JS- EN MINERAAL-WATERFABMEK, „DE SLAMAT’, BREUKBANDEN, BUIKBANDEN ENZ. Zuiver Kristalhelder Duiiiwater-ijs. H. C. J. VRIJTHOFF VAN DER, TOORN, Leverancier aan versoliillende Rijks- en Gemeente-inrichtingen. Spuitwater en Limonades, in Syphons en Kogelflessohen. Chirurg.-, Orthopaedische-, Optische-' en Teekeninstrumenten. VERBAND- EN WLEGINGS-AÈTIKELEN. JFEH IJ, H. F. KRUMMEICH Co., Zeestraat 34, Den Haag. fiARAFFES ^RAPPEES- SPECIALITEIT Y M N A S T I E K TOESTELLEIV. Den Haag, Wagenstraat 36, Hoek Casino. Telephoonnummer 107, Jnandel iq JV|inerale, JVJediciqale Watereq en Bronzouten. IN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 217