T X X Christelijke Feestdagen. Zons- en Maansverduisteringen. Verjaardagen van het Koninklijk Huis. 19 Febr. Willem Alexander Paul Frederik Lode wijk, Koning WILLEM III der Nederlanden Israëlitische Feestdagen. - XX •1817 •1824 5 Juli. •1841 2 Aug. 1858 31 Aug. 1880 7 April. Purimfeest Paschen 29 en 30 Sept, en 6 Oct. 7 Oct. 12 Dec. Ringv. en totale Zonsverduistering. Aanv. 1.18 v. m. Zichtbaar in Nieuw Zeeland en zuidelijk Australië. Pinksteren II. Sacramentsdag H. Petrus en Paulus Maria Hemelvaart Maria Geboorte. Allerheiligen. Maria Ontvangenis. Kerstmis 25 en 26 Mei. 5 Juni. 29 Juni. 15 Aug. 8 Sept. 1 Nov. 8 Dec. 25 en 26 Dec. Drie Koningen. Maria Lichtmis Vastenavond Aschwoensdag Maria Boodschap. Goede Vrijdag Paschen. 8 April. Wilhelmina Maria Sophia Louisa, Hertogin van Saksen Wilhelmina Frederika Anna Elisabeth Maria, Prinses zu Wien Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, Konin gin der Nederlanden Wilhelmina Helena Paulina Maria, Doclder des Konings 17 Juni. Ringv. Zonsverduistering. Aanv. 7.44 v. m. Zichtbaar Groot- als gedeeltelijke verduistering in Europa tusschen 9.12 v. m. en 11.45 v. m. 26 Nov. Ged. Maansverduistering. Aanv. 2.15 n. rn. Zichtbaar in Australië en Azië. en totale Zonsverduistering. 6 Jan. 2 Febr. 18 Febr. 19 Febr. 25 Maart. 4 April. .6 en 7 Hemelvaartsdag 15 Mei. 6 Maart. 1 Groote Verzoendag 24 Sept. 5, 6,11 en 12 I Loofhuttenfeest April. Pinksteren 25 en 26 Mei. Vreugde der Wet Nieuwjaar 5651. 15 en 16 Sept. J

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 22