X T I STATEN-GENERAAL (op 1 October 1889). Ie Kamer. KABINET DES KONINGS. ALGEMEENE REKENKAMER. RAAD VAN STATE. XXII der Wijck. Directeur: Jhr. Mr. J. F. Alewijn. Q’Er—o KOLONIËN (Plein) Minister: Mr. L. VV. C. Keuchenius. (Audiëntie des Vrijdags, 1 uur.) Secretaris-GeneraalJhr. Mr. H. van Voorzitter: E. A. A. J. de Roy van Zuidewijn. LedenE. W. J. Baron Six van OterleekW. A. van Rees C. M. van Vliet, J. L. Becking, Jhr. Mr. S. M. S. de Savornin Lohman, Jhr. Mr. J. A. Sandberg. Secretaris: Jhr. Mr. J. H. van Reenen. Noord-Brabant. Mr. J. B. Hengst, Mr. P. J. A. Smitz, Jhr. Mr. J. B.A. J. M. Verheiien, Mr. J. G. de BruiinJ. T. Smits van Oiien, Henri M. Smits. Gelderland. n Mr. J. Thooft, Jhr. H. A. D. Coenen, Mr. W. C. baron van -O— President: Z. M. de Koning. Vice-President: Z. E. Jhr. Mr. G. C. J. van Reenen, Minister van Staat. Leden: Jhr. Mr. W. A. C. de Jonge, Mr. A. J. Swart, Mr. G. J. van Vladeracken, M. H. JansenMr. G. de Vries Az.H. J. R. Beijen, Jhr. F. E. M. van Alphen, Mr. C. J. A. Hey- denryckMr. I. P. J. A. Graaf van Zuijlen van Nijevelt, Jhr. Mr. J. F. van Humalda van Eijsinga, Mr. H. A. des Amorio van der Hoeven, Jhr. Mr. W. F. Rochussen, Z E. Mr. J. Heemskerk Azn., Minister van Staat, Mr. H. J. Brouwers. Secretaris: Mr. G. J. Roijaards.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 24