T T BESTUUR IN DE KOLONIËN. XXVII Secretaris: J. Jonker. OOST-INDIË. TY7 @s> J. A. van Dorsser, H. van Alphen J.Rzn., J. Bossche, E. P. C. Sol. L. A. Martens Im -j r i. i .1 H. C. Maurenbrecher - -U e -U '■c e en* Departementen van Algemeen Bestuur Justitie: Mr. L. A. P. F. Buijn, Directeur. Mr. S. L. Lagerwey, Secretaris. Binnenlandse!! Bestuur Mr. H. Kuneman, Directeur. H. W. van Ravenswaay, Secretaris. Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid P. H. van der Kemp, Directeur. Mr. J. H. Abendanon, Secretaris. Burgerlijke Openbare Werken: M. J. van Bosse, Directeur. B. Th. de BruijnSecretaris. Gouverneur-Generaal: Mr. C. Pijnacker Hordijk. Algemeene Secretaris: W. 0. Gallois. Secretarissen van het Gouvernement: E. C. baron Sweets de Landas Wyborg (1ste), Jhr. 0. van der Wijck. Raad van Nederl.-Tndiè: Jhr. C. H. A. van der Wijck, Vice-PresidentW. P. Groene- veldt, A. Pruijs van der Hoeven, Mr. J. H. Bergsma, R. C. Kroesen. Secretaris: A. H. E. Zwager. Algemeene Rekenkamer: Voorzitter; A. Mijer, W. van der Pijl, C. de Bruijn, H. K. J. van den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 29