I l I I I .s Wanneer men zich voor twee jaren verbindt ontvangt men: Wanneer men zich voor twee jaren verbindt ontvangt men: De prijzen voor een abonnement zijn: Wanneer men zich voor één jaar ver bindt ontvangt men I voor 40.p. kwartaal voor f 45.p. kwartaal voor f 50.p. kwartaal 4. 5. 6. loopt, wordt niets in rekening gebracht. Kleedingstukken, welke bij de levering niet voldoen, worden onmiddellijk teruggenomen en worden andere daarvoor geleverd. Bij drie Costumes is één Gekleed-, één Jacquet- en één Colbert Costuum. De betaling geschiedt per kwartaal. M. CAHEN, Nieuwe Rijn 33, Leiden. 40.— 50.— 60.— 1. 2. 3. 03 S 7 Costumes 1 Oveijas 1 Demisaison 6 Costumes 1 Oveijas 1 Demisaison f 4 Costumes voor ƒ30.p. kwartaal 1 Overjas I 1 Demisaison 5 Costumes voor ƒ35.p. kwartaal 1 Overjas I 1 Demisaison Men abonneert zich voor den tijd van één of twee jaren. De te leveren Kleedingstukken blijven het eigendom van den geabonneerde. Voor reparation aan de geleverde Kleedingstukken gedurende den tijd dat het contract voor 30. per kwartaal 3 Costumes 4 5 6 8 Costumes 1 Overjas f 1 Demisaison

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 3