T XXVIII WEST-INDIÊ. Koloniale Staten Suriname Gouverneur: Jhr. Mr. M. A. de Savornin Lohman. Gouvernementssecretaris: Mr. W. Tonkens J.Lzn. Raad van Bestuur: Voorzitter: de Gouverneur. Onder- Voorzitterde Procureur-Generaal Leden: A. J. Baron Schim mei penninck v. d. Oye, J. F. A. Gateau van Rosevelt, Mr. W. Tonckèns J.Lzn. Secretarisde Gouvernementssecretaris. Financiën. E. A. Rovers, Directeur. C. J. Schuurman, Secretaris. Oorlog T. J. A. van Zijll de Jong, Luitenant-Generaal, Comman dant van het leger in N.-L, Chef. Marine P. ten Bosch, Schout-bij-Nacht, Commandant der Zeemacht in N.-I., Chef. P. F. Hondius van HerwerdenSecretaris. ->—39 Curacao GouverneurN. van den Brandhof. Gouvernementssecretaris: G. W. F. Hellmund. Qcr’-0- Voorzitter: Mr. D. Juda. Onder- VoorzitterMr. C. J. Heylidy. Dr. A. Salomons, W. van Esveld, A. J. da Costa, Mr. S. II. Barnet Lyon, M. S. van Praag, A. H. de Granada, J. F. A. Cateau van Rosevelt, Dr. C. van Lier, A. d’Angremond, S. M. Swijt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 30