r X 9^- XXIX Sedert 1822 23 Febr. 1824 Sedert 181 GVier Burgemeesters (K. B. van Dec. 1815 n°. 86); 2 Jan. 1816 de raad ge ïnstalleerd Raad van Bestuur. Mr. J Slieher. W. ’tHoen. A. Bachman. Naamlijst der Burgemeesters van ’s-G-ravenhage sedert het begin van 1800. Sedert 1811 Maire Mr. Isaac van Schinne. 1813 Drie Burgemeesters (Provisioneele regeering) T Koloniale Raad Voorzitter: de Gouverneur. Onder-Voorzitterde Procureur-Generaal. Mr. C. H. A. Barge, Mr. Sol. C. Henriquez M. P. Curiel, G. W. F. Hellmund, I. H. R. Beaujon, J. II. Schotborgh, M. Daal, E. S. L Maduro, P. C. Gorsira, Leon V. Leyba. Mr. G. J. H. van der Heim. W. ’t Hoen. A. Bachman. Jhr. T. J. de Roest van Alke- made; deze laatste bedankte, en werd vervangen door Mr. C. E. van Doeveren. Mr. J. A. Schietbaan, in de plaats van Mr. v. d. Heim. Mr. J. C. van de Kasteele, in de plaats van Mr. v. Doeveren. L. C. R. Copes van Cattenburch, die op 8 Maart den raad ont bonden verklaarde en een nieuwen raad installeerde. 1843Jhr. Mr. G. L. II. Hooft. 1858F. G.A. Gevers Deynoot. Sept. 1882 Mr. J. G. Patijn. 21 Sept. 1887 A. J. Roest.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 31