T GEMEENTERAAD. I XXX Wethouders. Leden. Wethouders zijn ’s Maandags- en Vrijdags- Mr. A. J. Roest, Burgemeester, Voorzitter. E. Evers, Secretaris. A Qg>-o B reu gel Burgemeester en 1 middag te 12 uur te spreken. - Mr. F. A. P. Bar. Wittertvan Hoogland, Ambt. v. d. Burg. Stand Jhr. Mr. O. J. Repelaar van Molenaarsgraaf. Dr. J. Th. Mouton. Mr. J. H. C. Lisman. Mr. J. G. S. Bevers. Mr. C. baron van Douglas. Jhr. C. A. van Sypesteyn. Mr. J. B. van Berckel. H, M. de Vries. Jhr. H. Th. Hora Siccema. F. H. van Malsen. Mr. D. Polak Daniels. Mr. B. L. Rasch. G. H. A. N. Rietstap. Dr. G. T. A. Wolterbeek Muller. J. J. C. de Wijs. A. G. Bódaan. Jhr. Mr. E. N. de Brauw. A. Hoogenraad. M. Hij mans van Wadenoyen. Mr. C. P. D. Pape. L. J. S. van Kempen. W. A. Schroot. Mr. L. P. M. H. baron Michiels van Verduynen. Mr. A. F. A. Leesberg. Mr. W. Stortenbeker. Mr. J. A. H. baron van Zuylén van Nyevelt. W. J. M. de Bas. P. C. Evers. W. J. Scheltus. Mr. J. P. Vaillant. A. J. C. baron van Pallandt. Mr. J. J. van Geuns. Jhr. P. O. H. Gevaerts van Simonshaven, Ambt. v. d. Burg. Stand. Mr. B.’ H. M. Hanlo. P. de Niet. J. W. F. Ridder Huyssen van Kattend ijke. J. D. baron van Wassenaer van R.osande. Mr. M. W. baron du Tour van Bellinchave.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 32