T T XXXIV 8 Vestibule van den Schouwburg. 9 Einde van het Zieken. '10 Hoogewal. van ’s morgens 9 BOUWPOLITIE. Inspecteur: W. de Vrind. Bureau op een der bovenlokalen van het Commissariaat van politie der le afd., dagelijks van 9'10 en van '12 uren. DUINWATERLEI DING Directeur: Th. Stang. Bureau Prinsengracht 25, geopend van 102 uren. (De werken zijn te bezichtigen op vertoon van een bewijs van toegang tot het pompstationaan te vragen bij de Directie.) STEDELIJKE GASFABRIEK. (Fabriek ter zijde van den Loosduinschen weg.) Directeur: J. E. M. Krós. Het kantoor aan de gasfabriek is geopend tot des avonds 5 uren. Cokes-bestellingen, reclames, betalingen op den laatsten werk dag van elke maand en aangiften voor gasverbruik worden ook aangenomen aan het kantoor in de Kazernestraat. BANK VAN LEENING. Lage Westeinde. Geopend van 9|2 uren. Directeur: Th. .1. Zandvliet. HULPKANTOREN A EN B. Korte Lombardstraat. Geopend van 81 uur ’smidd. en van 49 uur ’sav. BRANDWEER. Kantoor Prinsenstraat. Commandant: G. de Wijs. BRANDSCHELLEN. Brandschellen zijn op de volgende plaatsen bevestigd Groenmarkt. Politiebureau. Nieuwe Molstraat, hoek Wagenstraat no. Tl9. Kleine Groenewegje Gemeentewerk Zieken Politiepost (brandschellen binnenshuis). Rijswijk- sche weg Stallen der Haagsche Trammaatschappij. Oranje- laan hoek Stationsweg no. 50. V a n d er Du ij nst raat Politiepost. Boekhorststraat -0-^30

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 36